Adatkezelési tájékoztató

Jogi nyilatkozat

 

Jelen weboldal használatával és a Lux Humana Kft bármely programjára, konzultációjára, szolgáltatásaira történő jelentkezéssel és részvétellel Ön kijelenti, hogy

 1. azt szabad akaratából, saját felelősségére teszi.
 2. teljes felelősséget vállal magáért és cselekedeteiért a Lux Humana Kft és a Lux Humana Lelki Egészség Stúdió bármely programja, konzultációja, szolgáltatása alatt és azon kívül is.
 3. tudomásul veszi, hogy a Lux Humana Kft és a Lux Humana Lelki Egészség Stúdió programjai, szolgáltatásai érinthetik az Ön érzelmi ügyeit, viszont nem minősülnek sem terápiának, sem gyógyító eljárásnak.
 4. nem terheli felelősség sem a Lux Humana Kft, sem a és a Lux Humana Lelki Egészség Stúdió szolgáltatásainak, konzultációinak kivitelezőit, programjainak alkotóit, sem a tulajdonosát, sem az oktatót, sem a tanácsadót, sem a szakértőket (később: facilitátorokat) a programok egyes részeinek, illetve a teljes programnak eredményéért, valamint a programok során esetlegesen felmerülő fizikai, mentális, illetve érzelmi tüneteiért;
 5. Ön nem indít semmilyen (pl. felelősségvállalási) pert a programok és szolgáltatások alkotói, kivitelezői, tulajdonosa, meghirdetői, vezetői, facilitátorai ellen; és tartózkodik mind a programot, mind a szolgáltatásokat, mind a facilitátorokat érintő rosszhírkeltéstől;
 6. Ön egészséges mind fizikailag, mind pszichológiailag, és alkalmas a Lux Humana Kft és a Lux Humana Lelki Egészség Stúdió programjain, konzultációin és egyéb szolgáltatásin való részvételre, továbbá, nem ismer semmilyen okot, amely miatt e programon történő részvétele árthatna Önnek.
 7. vállalja a felelősséget fizikai, érzelmi, szellemi jóllétéért a Lux Humana Kft és a Lux Humana Lelki Egészség Stúdió programjainak, konzultációink és egyéb szolgáltatásinak teljes időtartama alatt és azt követően, illetve amennyiben az Ön állapotában bármilyen kedvezőtlen változás áll be, azt haladéktalanul jelzi a program, konzultáció, szolgáltatás vezetőjének a további teendők megtétele érdekében, és orvoshoz, illetve a megfelelő szakemberhez fordul.
 8. tudomásul veszi, hogy amennyiben alkalmatlannak találtatik a Lux Humana Kft és a Lux Humana Lelki Egészség Stúdió programjain, konzultációin és egyéb szolgáltatásin való részvételre, annak vezetője jogosult a programból történő kizárására, és a befizetett tandíj nem kerül visszatérítésre.
 9. tudomásul veszi, hogy a Lux Humana Kft és a Lux Humana Lelki Egészség Stúdió programjain, konzultációin és egyéb szolgáltatásin kapott valamennyi nyomtatott és nem nyomtatott anyag (könyv, CD, munkafüzet, segédanyagok) szerzői jogi védelem alatt áll, és kijelenti, hogy sem részben, sem egészében nem használja fel harmadik személy felé semmilyen indokból. Tudomásul veszi, hogy ellenkező esetben büntető per indul Ön ellen.
 10. tudomásul veszi, hogy sem a Lux Humana Kft, sem a Lux Humana Lelki Egészség Stúdió programjai, szolgáltatásai, konzultációi, sem a weboldalain található információ nem helyettesíti az orvosi kezelést, diagnózis felállítást, pszichoterápiát, illetve mentálhigiénés szolgáltatást.
 11. a Lux Humana Kft és a Lux Humana Lelki Egészség Stúdió nem javasol, nem támogat semmilyen specifikus, terméket, eljárást, tesztet, véleményt vagy más információt, ami közösségi oldalán esetleg megjelenik.
 12. a Lux Humana Kft és a Lux Humana Lelki Egészség Stúdió fenntartja magának a jogot, hogy bármikor megváltoztassa, módosítsa, megszüntesse jelen weboldal, illetve programjainak, szolgáltatásainak, konzultációinak bármely aspektusát, illetve jelen weboldal használatának, illetve a programokon, konzultációkon való részvételnek, illetve a szolgáltatások igénybevételének feltételeit;
 13. az ilyen jellegű változások, módosítások, kiegészítések, törlések a web-oldalon történő megjelenésük pillanatában lépnek érvénybe. Jelen web-oldal használatával, illetve a Lux Humana Kft és a Lux Humana Lelki Egészség Stúdió programjaira, konzultációira, szolgáltatásaira történő jelentkezéssel Ön automatikusan elfogadja e módosításokat.
 14. sem a Lux Humana Kft, sem a Lux Humana Lelki Egészség Stúdió, sem partnerei, sem munkatársai nem vállalnak felelősséget az oldalon, vagy a programokon esetlegesen előforduló hibákért; az ezeken megjelenő információk pontosságáért, hitelességéért, szolgáltatásaiért, az alkalmazott eszközök hatékonyságáért, a felhasználó által kitűzött célok eléréséért.
 15. a Lux Humana Kft és a Lux Humana Lelki Egészség Stúdió nem vállal garanciát a weboldalán, illetve programjain, szolgáltatásain ismertetett információkért, illetve azok, a Lux Humana Kft és a Lux Humana Lelki Egészség Stúdió által hitelesített végzettséggel rendelkező harmadik személy (tanácsadók, terapeuták, coachok, stb.) általi alkalmazásáért sem.
 16. a Lux Humana Kft és a Lux Humana Lelki Egészség Stúdió nem vállal sem garanciát, sem felelősséget az általa hitelesített végzettséggel rendelkező segítő szakemberek munkájának, kompetenciájának, jogállásának egyetlen aspektusáért sem.
 17. a Lux Humana név és logója szabadalmi oltalom alatt álló védjegy, amely a Lux Humana Kft tulajdona. Minden jog a Lux Humana Kft-t illeti meg. Jelen web-oldal használata, illetve a Lux Humana Kft és a Lux Humana Lelki Egészség Stúdió programjain, szolgáltatásain, konzultációin történő részvétel nem Jogosítja fel Önt jelen védjegy, illetve logo használatára.
 18. a Lux Humana Kft és a Lux Humana Lelki Egészség Stúdió programjai, szolgáltatásai, konzultációi nem javasoltak 18 életévüket be nem töltött személyeknek.

Jelen weboldal használatával, illetve a Lux humana Kft ÉS A LUX HUMANA LELKI EGÉSZSÉG STÚDIÓ programjaira, szolgáltatásaira, konzultációra történő jelentkezéssel Ön kijelenti, hogy figyelmesen elolvasta a fentieket, és mint akaratával egyezőt, elfogadja.