A LUX HUMANA RENDSZER tudományos kutatásokra és tapasztalatokra épült tréningprogram segítő foglakozású szakemberek és vezetők számára.
Oktatási anyagunk a tudattalanul működő érzelmi, mentális és viselkedésbeli mintázatokra fókuszál.
Elméleti és gyakorlati módszerünk alkalmazhazó egyénekkel, párokkal, családokkal és csoportokkal folytatott munkában.

A LUX HUMANA KONZULENS TRÉNING ötvözi a coaching szemléletet a múltbéli érzelmi lenyomatok által meghatározott gondolkodási és viselkedési sémákat feltáró és átalakító technikákkal. Specialitásunk a rendszerszemlélet és az analóg gondolkodás.
Magát a fizikai testet komplex rendszerként tekintjük, ami szoros összefüggésben áll mind a pszichével, mind a lélekkel.
Mindemellett az ember részét képezi több, igen komplex rendszernek, így a családnak, a közösségeknek, amelyekben él, mozog és kommunikál, továbbá szellemi áramlatoknak, legyen szó vallásról, ateizmusról, filozófiáról, politikáról, divatos nézetekről.
A testi-lelki-szellemi egészség, a boldog élet és a sikeres hivatás feltétele valamennyi rendszer összehangolt működése, valamint az, hogy az ember a saját helyét foglalja el, illetve elfoglalja azt valamennyiben.

Megvizsgáljuk, honnan jöttünk, hová megyünk, mi az életcélunk és milyen eszközökkel rendelkezünk, kihívásokkal szembesülünk az ennek eléréséhez vezető úton, és miután megszülettünk, hogyan alakulnak kapcsolataink szüleinkkel, gyermekeinkkel testvéreinkkel, párunkkal, barátainkkal, főnökeinkkel, saját magunkkal.

Majd áttekintjük, a társadalmi egységek – például a család vagy egy cég, – milyen dinamikák mentén működnek, átalakítjuk a mára már improduktívvá vált sorsátvételeket, fogadalmakat és velünk született erőnk, bölcsességünk és szeretetünk hármasságára építve feltárjuk a boldog, termékeny élet alapját képező, a szabad gondolkodást szolgáló kreatív élet felépítésének mozzanatait.

A VALÓSÁG GYÓGYÍT.

A szenvedélyes emberek képesek megváltoztatni a világot. Akik elég bátrak és őrültek ahhoz, hogy árral szemben ússzanak, akik tisztelik a másképp gondolkodókat, megkérdőjelezik a status quo-t, előremozdítják az emberiséget.

További információ a tréningekről