Nicholas Demetry M.D.

ISTENI PÁRKAPCSOLAT

A szerelem, a hűség és az energetikai összhang a Vízöntő korban.

E KÖNYV a külvilághoz – más emberekhez, a partneredhez –, valamint a benned élő férfi és női energiáidhoz fűződő viszonyaid természetéről szól. Célja az eddig ismert tanítások[1] szintetizálásával létrehozni egy esszenciális platformot, majd erre az alapra építeni egy olyan meta-keretet, amely segíti az önmagadhoz és a partneredhez fűződő viszony fejlődését, valamint spirituális elmélyítését.

ISTENI PÁRKAPCSOLAT

A szerelem, a hűség és az energetikai összhang a Vízöntő korban.

Nicholas Demetry M.D.

Bevezető

 

E KÖNYV a külvilághoz – más emberekhez, a partneredhez –, valamint a benned élő férfi és női energiáidhoz fűződő viszonyaid természetéről szól.

A kapcsolati dinamikák különböző aspektusainak feltárása már eddig is hatalmas irodalommal bír. Jelen mű célja az eddig ismert tanítások[1] szintetizálásával létrehozni egy esszenciális platformot, majd erre az alapra építeni egy olyan meta-keretet, amely segíti az önmagadhoz és a partneredhez fűződő viszony fejlődését, valamint spirituális elmélyítését.

            Javaslom, hogy gyakran tanulmányozd a hátsó borítón lévő diagramot. Egy nagyobb verzióját megtalálhatod a könyv utolsó lapjain. Az ábra a spirituális kapcsolatokban megtapasztalható összetett, többdimenziós energiaspirál egyszerűsített képe. A következő oldalakon bemutatott és tárgyalt fogalmak világossá teszik a diagram egyes részeinek jelentését. Ezeket összeolvasva megláthatod, hogyan fejlődnek az emberi kapcsolatok a fizikai, az érzelmi, a mentális és a spirituális dimenziókban – égi alkímiai folyamaton keresztül, amely isteni egységhez és teljességhez vezet.

            A kínaiak által yin és yang néven ismert alapvető férfi és női energiákkal, a polaritással ismerkedünk meg először, majd az egészséges férfi és női minőségek kialakulását tanulmányozzuk. Ezt követően szemügyre vesszük azokat a gyermekkorban megélt fájdalmakat, amelyek sérült kapcsolatba sodornak bennünket. Különös figyelmet fordítunk a „társfüggő háromszög”-re, a szülő-gyerek kapcsolatból származó erős energetikai kötésekre, az energiák keveredésére, amelyek ugyan részei a fejlődésnek, de ha később megszilárdulnak, működésképtelenné tehetnek, és a lélek börtönévé válhatnak. Legvégül feltárjuk az ebből a kalitkából kivezető utat, megismerjük az isteni szeretettel átitatott partnerkapcsolat kialakításához szükséges lépéseket.

            A könyvünkben szereplő fogalmak és eszközök segítenek a férfi és női energiák egészséges egyensúlyának megteremtésében mind partnereddel, mind önmagadon belül. Pároddal együttműködve elindíthatjátok azt az alkímiai folyamatot, amely spirituális párkapcsolathoz vezet.

            Miután elolvastál egy-egy alapfogalomról szóló részt, javaslom, hogy vesd össze a mester-diagrammal, így integrálni tudod az újonnan tanultakat az egésszel.[2] Ha erre rászánod a szükséges időt, képessé válsz bölcsen és világosan átlátni, feltárni az emberi kapcsolatok komplexitását.

Férfi és női energiák a párkapcsolatokban

 

AMIKOR férfi és női energiákról beszélünk, nem egyszerűen férfiakról és nőkről van szó. A feminin és maszkulin minőségekre, a yinre és a yangra, az animusra és az animára – lényegében energetikai pólusokra – gondolunk. Mielőtt rátérnék, hogyan jutnak kifejeződésre a férfi és a női energiák a párkapcsolatokban, a következő ábra segít az alapkoncepciót megérteni:

            A mínusz és a plusz jeleket a férfi/maszkulin, illetve a női/feminin minőségek jelölésére használom, nem pedig a negatív/pozitív, vagy a sérült/egészséges megkülönböztetésére. E fogalmakra gondolhatunk úgy, mint a mágnes két pólusára. Egyik sem jobb a másiknál, mindegyik a mágnes lényegi része, és mindkettő egyforma erővel bír. Kérlek, tartsd ezt észben, miközben tovább olvasol.

            Segít megérteni és alkalmazni a komplex elképzeléseket, ha előtte tisztázunk egy-két fogalmat. Mondok egy példát: fogantatásoddal génjeid egyik felét édesanyádtól, a másik felét édesapádtól örökölted: ½ + ½ = 1. Pusztán a fizikai szintet figyelembe véve – nem beszélve az érzelmi, mentális és spirituális szintekről – elképesztően összetett az a mód, ahogy a gének keverednek, és abban az új lényben jutnak kifejeződésre, aki te vagy, illetve akivé még válni fogsz; így, bármikor, ha elveszíted a fonalat, térj vissza az alap-képlethez:

½ + ½ = 1. Ugyanez a helyzet a férfi-nő polaritásokkal is.

            Az energiák működését párhuzamba állíthatjuk a génekével. Mikor a férfi és női energiákról olvasol, tedd fel magadnak a kérdést: Milyenek voltak a szüleim? Hogyan fejezték ki magukat? Egészséges, vagy sérült módon viselkedtek? Mivel a női-férfi dinamikáról szerzett első képeink, amelyeket aztán elsajátítottunk, szüleinktől származnak, e kérdésekre válaszolva megláthatod, melyek azok a minőségek, amelyek megakadályozzák, hogy jobb kapcsolatot alakíts ki partnereddel.

Ne feledd: nem mindig az apa hordozza a férfi energiákat, az anya is kifejezésre juttathatja azokat.

A férfi és női energia tulajdonságai

 

            Mind a férfi, mind a női polaritáshoz négy egészséges, és négy sérült energiaminőség tartozik. Lássuk először a férfi-oldalt:

Sérült férfi energia

 1. elidegenedés
 2. dominancia
 3. félelem a kapcsolatoktól és az elköteleződéstől
 4. rombolás-, pusztításvágy 

Egészséges férfi energia

 1. autonómia
 2. belső erő
 3. önállóság
 4. konstruktív erő

            Körbenézve a világban könnyű azonosítani a sérült férfi energiát. Gondold csak végig, hogyan működik a társadalom, majd tedd fel magadnak a kérdést, hogy egészséges-e, vagy működésképtelen. A vállalkozások és az állami hivatalok vették át azokat a feladatokat, amelyek korábban a családok láttak el, így például az étel megtermelését és feldolgozását, elkészítését, a gyermekgondozást és a nevelést.

            Mi a helyzet a női energiával? A maszkulin minőségekhez hasonlóan itt is négyféle egészséges és négyféle sérült minőséget különböztethetünk meg.

 

Sérült női energia

 1. beleveszik a kapcsolatba/elveszik benne (tehetetlenség)
 2. alávetett/engedelmes
 3. összeolvad a másikkal (összekapcsolódás helyett)
 4. hajlamos a pánikra

Egészséges női energia

 1. áradó
 2. társaság-orientált
 3. gondoskodó
 4. együttérző

            Ha a női energia sérült, akkor képtelen szabadon áramolni, kaotikussá, összezavarodottá, hisztérikussá és tehetetlenné válik. Ha a férfi energia sérül, szintén képtelen a szabad áramlásra, elköteleződésképtelen, elidegenedett, dominanciára hajlamos és romboló, pusztító lesz. Mi történik veled stresszhelyzetben? Milyen sérült minőséget ismersz fel magadban? Most pedig azt kérdezd meg magadtól: „Kitől tanultam ezt?”

            Amikor rálelsz a férfi és női energiák közti belső egyensúlyra, az egészséges minőségek nyilvánulnak meg életedben. A férfi oldalon az autonómia, az erő, a függetlenség, az önállóság és a szabadság, a női oldalon pedig az áradás, simulékonyság, a társasági élet felé fordulás, a gondoskodás és az együttérzés.

            Az ember általában úgy nő fel, hogy találkozik egészséges és nem egészséges/sérült példákkal is szülei életében. Elképzelhető például, hogy az anya egészséges női, vagy férfi energiákat a hordoz, az apa pedig nem, vagy fordítva. A gyerek internalizálja, sajátjává teszi e minőségeket. Így előfordul, hogy az anya férfi-energiái egészségesebbek, mint női energiái. Azonban az ellenkezője is megeshet: lehet, hogy az apa egészséges viszonyban áll női oldalával, viszont férfi oldalával nem – aminek lehet oka az, hogy szerető, gondoskodó édesanyja volt egy sérült apa-figura mellett. Emellett találkozhatunk egészséges női, vagy férfi oldallal egyik szülőben, a másik pedig ennek ellenpólusát képviseli.

            Gondold végig: ha átveszed szüleid sérült/nem egészséges energiáit, vajon mit vonzol be saját életedbe? Valószínűleg hasonló minőséget, hiszen csak ezt ismered, bár nem mindig szereted. Ám az is megeshet, hogy épp az ellenkezője történik: egy egészséges tulajdonságokkal rendelkező partnert hívsz magadhoz, de mivel mást nem tanultál gyermekkorodban, kizárólag  a magad sérült módján reagálsz, főleg stresszhelyzetben.

Yin és Yang

            A keleti filozófiát követve utalhatunk úgy a férfi és női energiákra, mint az egymást kiegészítő yinre és yangra, amelyet a jól ismert taoista szimbólum reprezentál:

[1] Lásd: Bibliográfia

[2] Megjegyzés: E könyv összetett témákat érint. Egyes fogalmakat csak röviden ismertetünk.