A Szerep a Lélek „elsődleges eszenciája”, másképp fogalmazva, az az alapvető látásmód, amelynek alapján választja leckéi, feladatai megtapasztalását egy életekből álló ciklusban. A Léleknek hét Szerep közül áll módjában választani. Döntése meghatározza élményei, a tapasztalatai, szemléletmódja természetét az egész cikluson keresztül. A Szerep nem korlátoz, hiszen minden élet megélhető bármely Szerepen keresztül. Kiegészülve a rétegekkel, a test-típussal, a Központokkal, a Lenyomatokkal és a kultúrával, a Lélek élmények széles skáláját éli át valamennyi testet öltése során. A Szerep meghatározza azokat az alapvető tulajdonságokat, amelyek áthatják a Lélek viselkedését összes életében. A hét Szerep kölcsönhatásának eredményeként végül minden megvalósul, és semmi nem marad ki az univerzum teljes tapasztalati köréből.


A SZEREP KIVÁLASZTÁSA

A Lélek ugyanabban a Szerepben marad a fizikai síkra történő első lépéstől kezdve egészen addig, míg a hat másik síkon is keresztülhaladva visszatér a Tao-hoz. Ezt követően is hordozza az adott Szerepet, beleolvadva az univerzum teljes tudatába. Amint késztetést érez a továbbfejlődésre, elkezd egy új ciklust. Ekkor nagy valószínűséggel egy másik Szerepet választ, egy másik entitással egyesül, és egy másik bolygó fizikai síkjára érkezik.


A HÉT SZEREP

Két Inspirációs, két Kifejező, két Cselekvő és egy Asszimilációs Szerep létezik. A hét közül három Egzaltált, három Ordinális, egy Neutrális.
A Papok és a Szolgálattevők Inspirációs Szerepek abban az értelemben, hogy spirituálisak és együttérzőek. Az emberek és a Föld jólléte, illetve a róluk történő gondoskodás áll figyelmük fókuszában. A fejlődésre és a szolgálatra törekszenek, elkötelezettek egy magasabb rendű jóság felé. Hozzáállásuk az élethez és vágyaik tárgyához a
leginkább éterikus. A Papok az Inspirációs tengely Egzaltált, míg a Szolgálattevők az Ordinális oldalán helyezkednek el.


A Bölcsek és az Alkotók az Egzaltált és az Ordinális Kifejező Szerepek. Az Alkotók műveiken és hangulataikon keresztül juttatják kifejezésre önmagukat; a Bölcsek pedig beszédükön, humorérzékükön és színpadi képességeiken keresztül. Ezek a Szerepek érzelmes hangulatot teremtenek maguk körül. A hangsúlyt a kapcsolatokra, a kommunikációra és a kreatív erőkre helyezik.


A Királyok és a Harcosok, az Egzaltált és Ordinális Cselekvő Szerepek, cselekvés-irányultságukról, cselekvőkészségükről és tettvágyukról ismerhetőek fel, ami megnyilvánulhat remek szervezőkészségükben, direkt hozzáállásukban és rengeteg alkotásukban. Életükben nagy szerepet kap a fizikaiság, élvezettel mélyülnek el az érzékszervi tapasztalatok tengerében, a fizikai sík által kínált élményekben.


A Neutrális Szerep
A Tudós Neutrális Asszimilációs Szerep. A többinél milliószor több tapasztalatot és ismeretet gyűjt össze és mások számára ő a tudás forrása. Kielégíthetetlen vágyat és kíváncsiságot érez új információk és élmények felfedezésére. Rendelkezik azzal a képességgel, hogy semleges maradjon, mivel általában minden oldalról átlátja a szituációt. Képes Egzaltált és Ordinális szempontból is működni.


Az Ordinális Szerepek
A Szolgálattevő, az Alkotó és a Harcos legtöbb élete során a szorosabb, meghittebb kapcsolatokat részesíti előnyben, szemben a nagy embercsoportokkal. Általában csendesebbek, tömegben gyakran kényelmetlenül érzik magukat, visszahúzódóak. Életüket belső tapasztalataik köré építik, és nagyobb tudást szereznek e téren, mint az Exaltált Szerepek.


Az Egzaltált Szerepek
A Papok, a Bölcsek és a Királyok nagyobb csoportokkal foglalkoznak szívesen, és életeik javarészében több emberre gyakorolnak hatást, mint az Ordinális Szerepek. Életüket általában „egzaltált” ügyek köré szervezik, mint például tanítás, prédikálás, gyógyítás; csoportok, illetve vállalkozások szervezése. Kényelmetlenül érzik magukat, ha beosztottként kell dolgozniuk, főleg, ha egy Ordinális Szerep a főnök.


Szolgálattevők és Papok
Az inspirációs szerepek


A Szolgálattevő
A Szolgálattevő szolgálaton keresztül inspirál. Gondoskodik, másokat szolgál, még akkor is, ha ennek nincs is tudatában. Egy Szolgálattevő jelenléte különleges ajándéknak tűnhet, mivel odafigyel a környezetében élők szükségleteire, és lelkesítő a társasága. Olyan ember ő, akikről a szerelmes dalokat és a verseket írták. A Szolgálattevő Lélek-szinten tudja, hogy a spirituális előrehaladás leggyorsabb útja mások szolgálata. Ők teszik ki a népesség nagy részét: a világ lakóinak 30%-át, bár ez az arány területenként változó.
A Szolgálattevő nagyon hasonlít a Királyra, mivel mindkettő irányít. Például, ha egy Szolgálattevő célja a „Dominancia”, működési módja az „Erő/Hatalom”, akkor könnyen összekeverhető a Királlyal. A különbség az, hogy a Szolgálattevők nem feltétlenül nyilvánvaló módon vezetnek. Hajlamosak mindent maguk intézni, mivel úgy vélik, kizárólag ők tudják megfelelően elvégezni a feladatokat. Ha kicsúszik kezükből az irányítás, frusztráltak, idegesek, feszengenek és a szituáció csapdájában érzik magukat.
A másokról történő folyamatos gondoskodás miatt meglehetősen kevés időt fordítanak magukra. A többi ember spirituális fejlődését szem előtt tartó Papokkal összevetve a Szolgálattevők felelősnek érzik magukat mind a spirituális, mind a testi szükségletek kielégítéséért. Mivel Ordinálisak, életeik többségében inkább egyénileg foglalkoznak embertársaikkal. Szeretetre és a kedvességre inspirálnak intim kapcsolataikban és családjukban.
Általában olyan munkát végeznek, ahol közvetlen módon törődhetnek másokkal, például a gyógyászatban, gondozásban, étel-felszolgálásban,számítógép programozásban, könyvelésben, politikában, szociális tevékenységben vesznek részt, és a szerelők is közülük kerülnek ki.
Pozitív pólus:
Melegszívű. Kedves. Szeretetteljes. Figyelmes. Kompetens. Tehetséges. Gyakorlatias. Inspiráló. Megbízható. Barátságos. Elkötelezett. Szolgál. Gondoz. Ápol.
Negatív pólus:
Frusztrált. Szolgalelkű. Áldozat. Mártír. Zárkózott. Túl sokat vállal. Önmagával nem törődik. Mindent maga végez. Manipulál. Uralkodik.


A Pap
A Papok figyelmének központjában a többi ember spirituális jóléte áll. Emlékeztetik őket, hogy nem szabad elfeledkezniük lelkükről sem, s minden pillanatban inspirálják is őket arra, amit fejlődésük érdekében tenniük szükséges. A Pap nagy-frekvenciájú Szerep, és az ezt választók gyorsan végig érnek életeiken, feladataikon. Szívesen használják az Érzelmi és a Felső Érzelmi Központjaikat a belőlük nyerhető egység-érzés miatt.
A Papok sokszor még a lehetséges következmények vizsgálata nélkül is rohannak a következő feladatra áttérni. A lassabban haladó Szerepeket igyekeznek rávenni, hogy velük együtt ugorjanak előre. A Fizikai sík gyakorlati aspektusainak figyelmen kívül hagyása gyakran keveri őket bajba a Harcosokkal, a Királyokkal és a Tudósokkal.
A Szolgálattevőkhöz hasonlóan, érzékelik a világmindenség egységét, és mély együttérzéssel fordulnak a többi ember felé. Kitűnő gyógyító válik belőlük, és mivel képesek meglátni, ki mely területen gátolt, hatékony módon ösztönöznek másokat. A Bölcsekhez hasonlóan a Papok is remek tanácsadók, bár számukra fontosabb, hogy javaslataikat meg is fogadják. Negatív pólusban fanatikussá válhatnak, túlságosan lelkesednek, kicsit őrültek, minden alapot nélkülöző dolgokat is hirdethetnek.
Univerzálisan a Papok feladata a Lelkek támogatása a spirituális fejlődés útján, és emlékeztetni őket arra, hogy a Fizikai sík nem minden. Mivel kevesen választják az Egzaltált Szerepeket, a Papok száma sem túl nagy, a világnépesség mindössze 5%-a.
Pozitív pólus:
Inspirál. Együttérző. Gondoskodó. Igyekvő. Lelkes. Gyógyító. Melegszívű. Spirituális vezető. Érzelmi kapcsolatokra fókuszál.
Negatív pólus:
Fanatikus. Túl lelkes. Heves. Nem gondolkodik. Nem hallgat a józan észre. Nem gyakorlatias. „Nem e világa való.” Térítő. Bizonytalan, tétova.


Az Alkotók és a Bölcsek
A kifejező szerepek


Az Alkotó
Az Alkotók feladata az alkotás. A fizikai síkon korábban nem létező, ismeretlen dolgokat, elképzeléseket, érzelmeket, hangulatokat, fogalmakat honosítanak meg.
Ők a legkönnyedebbek, mivel frekvenciájuk a legmagasabb. „Antennáik” minden irányban figyelnek, így megérzik, milyen új alkotásokkal jelenhetnek meg a Földön. Tömörsége és lassúsága miatt a fizikai világ számukra a legnehezebb, hiszen más síkokon alkotásaik azonnal megvalósulnak.
Sajátos hangulatot teremtenek maguk körül. A bennük rejlő alkotóképesség miatt rendkívül erőteljesek, bár gyakran kiszámíthatatlan, excentrikus személyiség mögé rejtőznek. Ordinálisak lévén, általában csendesek, és jobban kedvelik a személyes kapcsolatokat, mint a nagy tömegeket. Mivel az alkotás és az új dolgok létrehozása nagyon fontos a Földön, az Alkotók a világ népességének 20%-át teszik ki.
Valamennyi Szerep közül ők a legexcentrikusabbak, bár tűnhetnek olyannak, mint bárki más. Ahogy az Alkotó Lélek idősödik, egyre távolabb kerül a társadalom fő áramlatától. Ők is „kivénülnek” abban az értelemben, hogy elvesztik érdeklődésüket a Fizikai sík iránt.
Egyes életeikben művészek, másokban nem. Azonban bármivel is foglalkoznak, mindenhez hozzátesznek egy egyedülálló, kreatív csavart. Sokszor a véletlen vezeti őket, és azzal kapcsolatban alkotnak valami újat, ami éppen az útjukba kerül. A mai társadalmakban az Alkotók jobban érzik magukat női testben, mivel a részükről elfogadottabb a kreativitás.
Az Iker-Lélek kapcsolat egy Alkotóval rendkívül kellemes mindkét félnek. Negatív pólusban azonban becsaphatja magát, ami azt jeleni, hogy mindig az adott körülményeknek megfelelően teremti újra és újra saját valóságát, és a végén kiderül, hogy álomvilágban élt.
Pozitív pólus::
Kreatív. Innovatív. Eltér a megszokottól. Spontán. Széles-látókörű. Excentrikus. Feltaláló. Feldobja a hangulatot. Kitűnő képzelőerővel rendelkezik. A jövőbe lát.
Negatív pólus:
Becsapja, ámítja, leértékeli önmagát. Mesterkélt. Érzéketlen. Felelőtlen. Levert. Láthatatlan. Hangulat-ember. Könnyen elakad, befolyásolható és áldozattá válik.


A Bölcs
A Bölcsek az információk birtokosai, terjesztői, az igazmondók. Ők vázolják fel a többi Szerepnek, mi a helyzet. Feladatuk a folyamatos információszolgáltatás, és, bár figyelmet követelnek, a Papokkal ellentétben nem várják el, hogy a többiek a kapott információ alapján spirituálisan fejlődjenek. Minden Bölcs nagy figyelmet fordít a kifejezések pontosságára.
Egyik legfontosabb eszközük a beszéd. Az összes Szerep közül ők a leghumorosabbak, kedvelik a vidámságot, szellemesek és szórakoztató média-szereplők. A megvilágosodást a humoron keresztül tanítják, és megmutatják, hogy az élet felülemelkedhet a szürke hétköznapokon. Élvezik a közönséget, ha sok emberhez eljuthatnak. Bár a Földön élő embereknek csupán 8%-a Bölcs, erőteljes hatásuk miatt számuk jóval többnek tűnik.
Rendelkeznek egy különleges, velük született képességgel: egyszerűen tudják, mi igaz és mi nem. Gyors észjárásúak, fogékonyak, néha elég érzelmesek is. Kitűnő eladók, írók, szerzők. Kellemes hallgatóság, és mindig égnek a vágytól, hogy megtudjanak valami újat, amit majd a többieknek továbbadnak.
Pletykások és kifinomult kritikusok is lehetnek. Szívesen teremtenek jeleneteket és drámákat barátaik szórakoztatására, és azért is, hogy legyen még miről beszélniük. Negatív pólusukban hajlamosak a szószátyárságra és a túlzott drámázásra is. Szeretik az írásos anyagokat, szívesen gyűjtenek cikkeket, magazinokat és változatos informatív dolgokat.
Pozitív pólus:
Kifejező. Szavahihető. Kíváncsi. Szórakoztató. Humoros. Fogékony. Drámai. Lenyűgöző. Bölcs. Barátságos. Érdeklődő. Előzékeny. Okos. Színes. Informatív.
Negatív pólus:
Szónokol. Túl sokat beszél. Hazudik. Mások figyelméért sóvárog. Hangos. Ízléstelen. Túl drámai. Arrogáns. Hipohonder.


A Harcos és a Király
A cselekvő szerepek


A Harcos
A Harcosok a cselekvők, a szervezők, a védelmezők, a gondoskodók, szeretteikkel még anyáskodóak is lehetnek. Remek meggyőzőképességgel rendelkeznek. Ők működtetik az életet a gyakorlatban. Önmagukat a cselekvés és a hatalom eszközeivel fejezik ki. Nagy akaraterővel rendelkeznek, fókuszáltak, céltudatosak. Irtóznak a káosztól. A társadalmat egybeforrasztó erőt képviselik. Az Alkotókhoz hasonlóan, a világ népességének 20%-át teszik ki. Kitűnő tanítók, főleg a gyerekek számára, mivel erősségük a meggyőzés, a formálás, és az élet meglévő minták közt történő kialakítása.
A legjobb stratégák. Sikeresek az üzleti életben és az iparban. Tehetségüket az anyag átalakítására, az emberek meggyőzésére használják számos területen, így a művészetek, a kereskedelem, a management, a kézművesség, a fegyveres erők és a törvény-végrehajtás terén.
Szigorú elveket vallanak, és képesek a saját igazságukért harcolni. Hajlamosak a konzervativizmusra, ha elveikről van szó. Olykor otrombák. A kifinomultság hiánya miatt gyenge hazudozók, és nem túl eredményes diplomaták.
Mivel a Harcosok mindent maguk akarnak elvégezni, igáslóvá is válhatnak. Képesek addig dolgozni vagy küzdeni, míg bele nem halnak a kimerültségbe. Kitűnő tábornokok, vállalat-vezetők válnak belőlük, bár szívesebben vennék, ha a végső szót más mondaná ki helyettük. Negatív pólusukban korlátozóak, sőt erőszakosak is lehetnek.
Pozitív pólus:
Meggyőző. Remek szervező. Eredményes. Energikus. Leleményes. Egyenes. Erős akaratú. Anyáskodó. Gondoskodó. Védelmező. Ügyes. Elvek vezetik. Megfontolt. A céljára fókuszál.
Negatív pólus:
Korlátozó. „A falu bikája.” Szűklátókörű. Túl konzervatív. Vak. Érzelmileg visszafogott. „Nyomulós”. Erőszakos. Lobbanékony. Kimerült.


A Tudós
A neutrális szerep


A kíváncsi természetű Tudósokat a tudás megszerzése és feldolgozása motiválja. Lélek-szinten ők a történetírók; feljegyeznek mindent, ami az univerzumban történik, hogy semmi ne menjen feledésbe. Mivel a „Tudós” Neutrális Szerep, ők azok a facilitátorok, akiken keresztül a többi Szerep kapcsolódni tud, hiszen bárki másnál jobban megértenek mindenkit. Egy Tudós jelenlétében minden simábban megy, ugyanis stabilitást sugároz, ami lehetővé teszi, hogy a többi szerep is teljesítse feladatát. Az embereknek, ha valamilyen információra vagy objektív véleményre van szükségük, a Tudósokat keresik fel. Az ismeretek széles tárházát halmozzák fel magukban.
Életeik nagy részében inkább Ordinálisak, mint Egzaltáltak annak érdekében, hogy csendesek és tartózkodóak tudjanak maradni, és így gyűjtsék ismereteiket. Egzaltált életeikben óriási tudásuknak köszönhetően elképesztő erővel és hatalommal rendelkezhetnek.
Az összes Szerep közül ők bírnak a legkiemelkedőbb állóképességgel, még a legszélsőségesebb klímát is elviselik, mindemellett olykor-olykor felmerülhetnek fizikai rendellenességek. Kinesztetikusan szívnak magukba új tapasztalatokat, méghozzá oly mértékben, hogy egy erős élmény hatása akár hat hónappal később is megnyilvánulhat testükben.
Mivel a Tudósok ezeket a fizikai tüneteket a többi Szerepnél nagyobb mértékben cipelik életről életre, számukra hasznos lehet az előző életekbe történő regresszió.
Számos hobbijuk és érdeklődési körük több Központhoz kapcsolódik. A Cselekvés-Központtal élt életeket leszámítva, általában erős intellektuális képességükkel tűnnek ki. A világ népességének körülbelül 15%-át alkotják.
Pozitív pólus:
Szorgalmas. Alapos. Szerény. Módszeres. Gondos. Alapos. Kíváncsi. Becsületes. Szavahihető. A teljes képet látja. Összefüggéseiben szemléli a dolgokat. Veleszületett tudással rendelkezik.
Negatív pólus:
Hipotéziseket állít fel. Túlságosan elméleti. Zavaros. Túl intellektuális. Passzív. Remete. Nagyképűsködő. Fárasztó. Basáskodó. Lassú.


Fókuszált és kreatív energia,
a frekvencia


A fókuszált és a kreatív energia, illetve a frekvencia nem rétegek, viszont a Szerepekhez hasonlóan olyan jellegzetességek, amelyeket a Lélek magával hordoz életről életre. Bár a személyiség (a rétegek) az a „szerkezet”, amit a Lélek alakít ki a fizikai sík Karmáinak kivitelezésére, valamint az egyes életek előtt felvállalt feladatok elvégzésére, a fókuszált és a kreatív energia egyensúlya, valamint az egyéni Lélek frekvenciája egy bizonyos színezetet adnak az élettapasztalatok minőségéhez.
A fókuszált és a kreatív energia egyensúlya
Az univerzumban minden, ami energiával bír, rendelkezik egy fókuszált és egy kreatív komponenssel, amelyet néha férfi és női összetevőknek is hívnak. Az eszenciális én nélküli testben az az energia dominál, amelyik nemének megfelel. Ez az állatoknál, az értelemmel nem bíró lényeknél kitűnően megfigyelhető., azonban az emberek esetében e tendenciát az adott testben élő Lélek energia-komponense felülírhatja.
A kreatív (női) energia szétáradó, szenvedélyes, heves. Egyfajta vulkanikus erő hatja át. Lobbanékonysága miatt nem mindig egyértelmű, merre tart. Bár felmerülhet benned, hogy a fókuszált energia, éppen összpontosíthatósága miatt erősebb, a kreatív energia meglepő módon sokkal intenzívebb, dinamikusabb. Ugyanakkor „könnyedebbnek” érzékelheted, mivel nem egy pontra koncentrál. Ám egyik energia sem „könnyebb”, vagy „nehezebb” a másiknál.
A sok kreatív energiával rendelkező ember általában részlet-orientált, képes öt-hat dologra figyelni, és több feladatot ellátni egyszerre. Negatív pólusban kevésbé megbízhatónak bizonyul, mert energiája egyszerre több, különböző irányba áramlik. Úgy tűnhet, nincsenek prioritásai, kaotikussá válhat.


A fókuszált energia


Ez az energia erősebben fókuszált, és gyors gőzmozdonyhoz hasonlóan egy meghatározott pontra irányul. A-ból B-be tart.
Fókuszált energiád segít kívánt eredményeid eléréséhez és figyelmed koncentrálásához. Kitartó, célirányos. Ebből merítesz, amikor egy vizsgára tanulsz, vagy ha nagy figyelmet igénylő, unalmas, monoton munkát végzel hosszú ideig. Nem enged megfeledkezni arról, hogy fizikai testben létezel.
Negatív pólusban elvakultan, a felmerülő problémák és a részletek figyelembe vétele nélkül koncentrálsz a célra, – ezért unintelligensnek tűnhetsz.
A fókuszált és a kreatív energia aránya – ideális esetben – 40-60%. Ha ez fennáll, kiegyensúlyozott vagy, és a nőként, illetve férfiként élt életeid száma is arányos. Amennyiben a fókuszált energia aránya 60%-nál magasabb, többször inkarnálódsz férfiként, ellenkező esetben gyakrabban öltesz női testet. Életed sokkal kellemesebb, ha a fókuszált és kreatív energiád arányos, és barátságosabb társaság is vagy. A rendkívüli mennyiségű fókuszált, illetve kreatív energiával rendelkező emberek, akár férfi, akár női testben élnek, nem kerülik el figyelmedet. Fárasztó olyan személy közelében tartózkodni, akiben túlteng a kreatív energia, a túl sok fókuszált energiával rendelkezők viszont „nehéznek”, vagy nehézkesnek tűnnek. Ha valaki mégis 60%-nál több fókuszált, illetve kreatív energiával bír, valószínűleg megoldandó feladatként tűzte ezt ki magának, amelyet a Fizikai síkon töltött életei során fog megtenni.
A Földön is megfigyelhető a kreatív és a fókuszált energia általános egyensúlya. Ez az arány minden pillanatban 50-50%.


A frekvencia


A frekvencia az a sebesség, amellyel Lelked rezeg, vibrál. Semmi köze a fizikai testedhez, amelyben lakozik, azonban, mivel benne él, egy idő után tested elkezdi kifejezni Lelked rezgését. Minél hosszabb ideje élsz egy testben, az annál inkább.
A Lélek a zenei hangokhoz hasonlóan rezeg, hiszen energia, és ezt az energiát összevetheted a zongora, illetve a hegedű hangjaival. Léteznek „bum-bum-bum”, illetve „bíp-bíp-bíp” hangok, és így tovább. Tulajdonképpen a másik ember frekvenciáját energetikai szinten érzékeled.
Hasonlóan a fókuszált és kreatív energia arányához, az emberek többségének frekvenciája is a középérték körül van, azonban találkozhatsz szélsőségekkel is. A népesség körülbelül 50%-ának frekvenciája a 0-tól 100-ig terjedő skála felénél rezeg, 25%-nál ez az érték alacsonyabb, mint 40%, a másik 25%-nál pedig magasabb, mint 60 %.
Ha egy alacsonyabb rezgési frekvencián működő emberrel vagy együtt, nyugalmat és finomságot érzel még akkor is, ha az illető nem nyugodt és finom. Ugyanakkor keltheti a lassúság, lomhaság, nehézkesség érzését is. Ám ez csupán illúzió. Az alacsony frekvencián működők általában lassú mozgásúak, akkor is úgy tűnik, hogy alaposan, megfontoltan cselekszenek, amikor nem. A lopakodó vadászhoz hasonlíthatóak.
A magas frekvencijú emberek gyakran szédülnek, zajosak, hevesek, szétszórtak, „elszálltak”; gyorsabban mozognak, gyorsabban beszélnek, száguldoznak a szobában. Úgy tűnik, mintha több energiájuk lenne, ám nincs összefüggés az energia mennyisége és a frekvencia között.
A Papok és az Alkotók frekvenciája magas. A Bölcseké, a Szolgálattevőké, a Tudósoké és a Királyoké lehet magas is, alacsony is, míg a Harcosoké általában alacsony.
A népesség átlag-frekvenciája 50. A szélsőségesen alacsony, illetve magas frekvenciájú emberek közelében kellemetlenebb tartózkodnod, mint a túl magas, illetve alacsony fókuszált, illetve kreatív energiával rendelkezők mellett. Fókuszált és kreatív energiád egyensúlya állandó, nem változtathatod. Alkalmanként használhatod egyiket vagy másikat nagyobb mértékben, amennyiben élethelyzeted megkívánja, de egy idő után az alapegyensúly visszaáll.
Ezzel szemen a frekvencia esetében az a helyzet, hogy folyamatosan, minden pillanatban próbálsz illeszkedni a körülötted lévők frekvenciaszintjéhez. Rezgésedet 20-30 egységgel növelheted, illetve csökkentheted alkalmanként, hogy jobban érezd magad a tiédtől eltérő rezgésű emberek között. Mindemellett borzasztó nehéz lenne egy 20, illetve egy 90 egységnyi frekvenciával rendelkező embernek megtalálni egymás komfort-zónáját. Akkor érzed kényelmesen magad, ha visszatérhetsz természetes frekvenciaszintedre.
Szexuális kapcsolatokban az ellentétes frekvenciájú és ellentétes fókuszált/kreatív egyensúllyal rendelkezők vonzzák egymást. Az energiákat általában nehéz összhangba hozni, de ebben az esetben kiegyensúlyozzák egymást, mégpedig robbanásszerűen. Az ugyanolyan, vagy hasonló frekvenciájú, illetve fókuszált és kreatív energia aránnyal rendelkező emberek társaságában érzed magad leginkább elemedben. Az Iker-Lelkeknek fordított mennyiségű a fókuszált és kreatív energiájuk aránya, sőt, frekvenciájuk is.
Minden entitás, mint egész, egy bizonyos százaléknyi fókuszált és kreatív energiából áll, és meghatározott frekvenciáján rezeg. Azonban az egyes elemeik olyan egyensúllyal bírnak, amelyet első Földre-érkezésük alkalmával választottak maguknak.